Nghiên cứu về hệ thống thuế Tiêu thụ đặc biệt – PwC Việt Nam

Nguồn trích dẫn từ: PwC Việt Nam

Báo cáo này trình bày tóm tắt những ưu điểm và thách thức của chính sách thu thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”) đối với các sản phẩm thuốc lá dựa trên các quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam và đề xuất của Bộ Tài chính (“BTC”) về phương pháp tính thuế TTĐB mới theo phương pháp hỗn hợp (kết hợp giữa thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối thay thế hệ thống tính thuế chỉ dựa trên tỷ lệ phần trăm như hiện tại). Báo cáo cũng phân tích một cách tóm tắt các ảnh hưởng của chính sách thuế TTĐB hiện tại đối với toàn bộ ngành công nghiệp thuốc lá và các bên có liên quan thông qua việc phân tích và đánh giá các tác động trực tiếp và gián tiếp của chính sách thuế TTĐB hiện hành từ nhiều khía cạnh khác nhau (ví dụ: tác động đến sản lượng thuốc lá được tiêu thụ, nguồn thu ngân sách của chính phủ, việc buôn bán thuốc lá bất hợp pháp cũng như các tác động đến hành vi hút thuốc và các nhà sản xuất thuốc lá, v..v..).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã bảo mật *