Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Có thể nói yếu tố giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng chính là văn hóa doanh nghiệp (VHDN). Thực tế, doanh nghiệp nào cũng có văn hóa và có thể xây dựng văn hóa. Sự khác nhau giữa các doanh nghiệp là các giá trị văn hóa và khả năng phát huy các giá trị đó trong nghịch cảnh.

GS,TS. Lê Quân – Chủ tịch Hội đồng chuyên gia EduViet đưa ra những ví dụ để khẳng định tầm quan trọng của VHDN trong đời sống doanh nghiệp. Và theo ông, trong quá trình xây dựng VHDN, cần chú trọng tới việc xác lập và phát triển các giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp. “Hệ thống giá trị cốt lõi là động lực chủ yếu thúc đẩy mọi người làm việc, hạt nhân liên kết mọi người trong doanh nghiệp với nhau, liên kết doanh nghiệp với khách hàng, đối tác của doanh nghiệp, liên kết doanh nghiệp với xã hội nói chung”.

TS. Phạm Văn Phổ – Chuyên gia EduViet Consultancy, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh Hà Nội cho rằng: “Xây dựng VHDN là một quá trình kiên nhẫn, lâu dài và đòi hỏi ý chí lớn lao của từng nhà lãnh đạo, cán bộ công ty”. Và theo Ông, để xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp, trước hết phải là ý chí xây dựng văn hóa của ban lãnh đạo doanh nghiệp, sau đó phải qua công tác giáo dục để nhân viên hiểu, chấp nhận chia sẻ và đi đến sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp đó. Ngoài ra, muốn xây dựng VHDN thì phải biết phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong Công ty. Thiếu sự hợp lực này thì VHDN sẽ không xây dựng được.

TS. Hoàng Đình Phi – Chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh thuộc ĐHQGHN, Nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sannam đã đưa ra những cơ sở lý luận cơ bản để xây dựng và phát triển trình độ VHDN và Ông cho rằng: “đã đến lúc các doanh nghiệp Việt Nam nên nghiên cứu và thành lập thêm một bộ phận quản lý mới trong hệ thống quản trị doanh nghiệp để chuyên quản lý về văn hóa doanh nghiệp”.

Xây dựng VHDN cần dựa vào nhà lãnh đạo cấp cao nhất làm gương. Tầm của nhà lãnh đạo quyết định tầm của doanh nghiệp. Trong một doanh nghiệp có văn hóa tốt, các vấn đề phức tạp có thể được giải quyết một cách đơn giản. Xây dựng VHDN cần tâm, trí và sức của toàn thể đội ngũ trong doanh nghiệp. Xây dựng VHDN cũng cần phương pháp, kỹ thuật và sự chia sẻ nhận thức. EduViet sẽ giúp khách hàng xây dựng, phát huy VHDN vượt qua khó khăn, khách thức của Covid19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã bảo mật *