Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực trẻ tài năng

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ tài năng

Sự phát triển của một Doanh nghiệp phụ thuộc vào sự phát triển và không ngừng học hỏi của đội nguồn nhân lực trẻ trong Doanh nghiệp đó.

Đặc điểm rất dễ nhận thấy về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo & phát triển đội ngũ nhân lực trẻ với sự nhiệt huyết và tinh thần lạc quan cao độ, nhiệt huyết và tinh thần lạc quan đó mau chóng bị những tư tưởng tiêu cực và những nhân viên bi quan trong Doanh nghiệp nhấn chìm.

Việc huấn luyện, đào tạo và phát triển ngay từ khi tham gia vào một tổ chức tỷ lệ thuận với thời gian nhân viên đó gắn bó với Doanh nghiệp.Huấn luyện & đào tạo và phát triển nhân viên tốt ngay từ ban đầu sẽ giúp cho Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ vượt trội và giới thiệu đúng các sản phẩm cho khách hàng, giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí sửa sai như là hậu quả của việc huấn luyện không cẩn trọng.

Mô hình phát triển tự chủ - nguồn nhân lực

Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là giúp các nhân viên trở thành những cá nhân tự tin, độc lập và có trách nhiệm. Trong hệ thống phát triển nguồn nhân lực của chúng tôi có ba giai đoạn trong quy trình phát triển của cá nhân viên trẻ, đó là:

– Giai đoạn phụ thuộc: đây là giai đoạn ảnh hưởng rất lớn đến các nhân viên trẻ trong những năm đầu hoạt động & đây cũng một giai đoạn phát triển nhất trong sự nghiệp của họ.

– Giai đoạn độc lập : Lúc này nhân viên trẻ đang dần dần tỏ rõ sự độc lập và chin chắn của mình,họ hình thành những thói quen và kỹ năng có thể giúp cho họ chủ động làm việc một mình.

– Giai đoạn phụ thuộc lẫn nhau: đây là giai đoạn các nhân viên đã trở thành những nhân viên tự tin, có trách nhiệm và hoàn toàn độc lập.Trong suốt thời kỳ này, họ hưởng ứng nhiệt tình và hỗ trợ những người khác trong quá trình hình thành một nhóm mới.

Tương ứng với các giai đoạn phát triển này của nhân viên này là các hình thức huấn luyện và đào tạo có thể áp dụng như:

– Giai đoạn phụ thuộc: Huấn luyện kỹ năng/huấn luyện mô phỏng các tình huống trong công việc & tình huống kinh doanh,chú trọng huấn luyện kèm việc theo cách “làm mẫu và hướng dẫn”.

– Giai đoạn độc lập: đào tạo và huấn luyện của thời kỳ này là áp dụng hình thức kèm cặp & giao việc.

– Giai đoạn phục vụ lẫn nhau: Ở thời kỳ này, người hướng dẫn đóng vai trò là tư vấn nội bộ, tuy nhiên việc trao đổi thông tin qua lại thường xuyên nhằm cải tiến cả những điểm chưa hoàn thiện của Doanh nghiệp từ chính những phản hồi của nhân viên được xem là hoạt động chủ đạo.

Việc đào tạo và huấn luyện nhân viên mà Doanh nghiệp thực hiện nên bao gồm việc cung cấp kiến thức có thể áp dụng vào thực tế.

Mục tiêu của huấn luyện đào tạo trong Doanh nghiệp là phát triển nguồn nhân lực. Điều này có nghĩa là chuyển những nhân viên ở giai đoạn phụ thuộc thành các cá nhân tự tin,làm việc có trách nhiệm & độc lập càng nhanh càng tốt.

Tóm lại, một nhân viên trẻ có thể đáp ứng, học tập và làm việc thành công nhất khi họ:
– Được chú trọng đào tạo một khối lượng kiến thức phù hợp ngay từ ban đầu.

– Được huấn luyện các kỹ năng để có thể thao tác/làm việc/kinh doanh một cách thuần thục và tự tin.

– Có thể học được từ một “mô hình thành công”.

– Được tham gia vào việc đánh giá kết quả nhằm cải thiện và hoàn thiện công việc của họ hơn nữa.

Doanh nghiệp nào cũng mong muốn thành công. Thành công của Doanh nghiệp – Thành công của cấp quản lý – được ghi nhận qua thành công của từng nhân viên làm việc với sự tự tin, độc lập và có trách nhiệm. Đào tạo và huấn luyện thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc biến mong ước đó thành hiện thực .

Kỷ yếu Ngày Nhân sự Việt Nam – Viet Nam HRDay

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan

Phó chủ tịch HĐQT- Giám đốc điều hành

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo SUNRISE AT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã bảo mật *